רשומות

קליטת תושבים - האם זו הדרך ??!! - ניוזלטר 12 - 31.10.16

והסיפור עדין לא תם - ניוזלטר 11 - 11.8.16

התנגדות למקווה - ניוזלטר 10 - 7.3.16

הסיפור לא תם - ניוזלטר 9 - 30.1.16

תעודת שליש ועוד - ניוזלטר 8 - 29.11.2015

 

חינוך ורק חינוך - ניוזלטר 7 - 22.9.2015